FANDOM


ספרים פתוחים Wiki
OpenBookCCSarahBrowning

ברוכים הבאיםעריכה

פרוייקט "ספרים פתוחים": ספרי לימוד ע"י הקהילה ולמען הקהילה. מאושרים לשימוש בבתי הספר ע"י משרד החינוך. פתוחים ונגישים לכולם.

שימו לב: הפרוייקט בשלבי גיבוש ראשוניים. כל מה שנאמר כאן עוד ישתנה, ישתפר ויגובש ע"י הקהילה.

רקע אישי: שמי שי מכנס, אני הורה לילד בן שנתיים וחצי, חוזר מפוסט-דוקטורט בחו"ל, ואני מרגיש שרק לקטר על מצב מערכת החינוך זה לא מספיק. צריך גם לעשות משהוא. אחרת הדברים לא ממש ישתפרו.

מהו פרוייקט "ספרים פתוחים"?עריכה

אחד המחסומים הגדולים לדחיפת מערכת החינוך למאה ה-21 הוא שכרגע כל חומרי הלימוד הם קנייניים (proprietary). בעיה זו מיקרת מאוד את ספרי הלימוד, מקשה על התקדמות טכנולוגית ועוד ועוד. לכן, אנו מנסים לגבש קבוצת אנשים שיחדיו יצרו חומרי לימוד איכותיים, העומדים בקריטריונים של משרד החינוך, הזמינים לכל תחת רשיון שיתופי (כמו ויקיפדיה; בפרט המחשבה היא בכיוון של CC-BY-SA.

המטרה היא לא להחליף את בתי הספר וליצור מסלולי לימוד מקבילים (שיכולים להיות נהדרים למיעוט אבל כנראה לא יתנו תשובה למאות אלפי ילדים) אלא המטרה היא להעמיד לרשות התלמידים, ההורים ומערכת החינוך משאב פתוח, שבו יהיה ניתן לעשות שימוש גם בתוך מערכת החינוך (בדפוס או דיגיטלי) וגם במסגרות חיצוניות. אנחנו מחפשים לעשות שינוי מהותי, לטווח ארוך, ברמה הלאומית.

לשמחתנו, למשרד החינוך קריטריונים מגובשים וקשיחים לספרי לימוד. הוא דורש שאנשי מקצוע בתחום הפדגוגי, לשוני וגרפי יהיו מעורבים. על כן עומדת בפנינו המשימה הלא פשוטה של גיבוש צוות של אנשים בעלי מגוון רחב של קישורים להשיג את מטרתנו.

תוכנית הפעולהעריכה

בקווים כלליים, וכמובן נתון לשינויים ע"י הקהילה, תוכנית הפעולה היא:

 • שלב א: "הוכחת רצינות" (לפני שפונים לגורמים בעלי פרופיל גבוה ולתקשורת)
  • גיבוש צוות ראשוני להכוונת והנהגת הפרוייקט וכתיבת הספר הראשון.
  • גיבוש תשתית טכנית שתאפשר כתיבה מבוזרת, עריכה לשונית, ועריכה גרפית למוצר המיועד להדפסה (אפשרות לבחינה: wiki עם תוספים כדוגמת wikibooks ו stylesheets להדפסה אסתטית)
  • הגדרת תהליך (ותוכנה תומכת) שתאזן בין הפתיחות של וויקיפדיה והגמישות למורים להפיק ספרים מותאמים אישית אל מול דרישות האיכות והביקורת של משרד החינוך.
  • "הוכחת יכולת" - כתיבה של ספר לימוד אחד לפחות שעומד בקריטריונים של משרד החינוך.
  • במקביל, מיפוי המפה ה"פוליטית" הרלוונטית (stake-holders) כך שנדע מי עלול להתנגד לפרוייקט (כי אף אחד לא עשה אי פעם משהוא משמעותי מבלי להפריע לבעלי אינטרסים כלשהם) וגיבוש תוכנית לחשיפת הפרוייקט לציבור.
 • שלב ב: scaling
  • חשיפת הפרוייקט לציבור במקביל להגשת הספר הראשון לאישור משרד החינוך (התקווה היא שעבודת ההכנה של שלב א תבטיח ביקורת עניינית, ולאחר תיקונים נדרשים, אישור)
  • גיוס אנשי ציבור בעלי פרופיל גבוה (אנשי חינוך, אקדמיה ותרבות, פעילים חברתיים, פוליטיקאים בעבר ובהווה) שיעזרו לדחוף את הפרוייקט.
  • פנייה למורים (ומכללות למורים), אנשי אקדמיה וחינוך וכו ע"מ שיתרמו מזמנם לפרוייקט.
  • את התוכן הפתוח "עוטפים" בטכנולוגיה המאפשרת לימוד מקוון (בכיתות או בלימוד עצמי), gamification, שילוב וידאו וכו כו (ע"ע Khan Academy)
 • שלב ג (חזון אחרית הימים):
  • הפרוייקט נתפס בציבור כמשאב לאומי קולקטיבי
  • מורים, הורים ותלמידים משפרים ומרחיבים את המשאב באופן שוטף
  • משרד החינוך עצמו לוקח חלק בפרויקט

נשמע מעניין?עריכה

צרו איתי קשר ב openbooks.il@gmail.com